Vranum Bakkehus
- midt i naturen
Den 43.600 m2 store lejrgrund med et lille bindingsværkshus på toppen blev i 1936 købt af FDF Viborg 1. kreds.
I 2007 overdrog kredsen hele lejren med bygninger, der var opført gennem årene, til en selvstændig fond "Fonden Vranum Bakkehus".
Fondens bestyrelse har i dag ansvaret for lejrens vedligeholdelse og drift.
  Fonden Vranum Bakkehus

CVR/SE nr. 30 23 52 74

Fondens fundats: (her)
Klik for at komme til beretninger om Vranum Bakkehus
   Historien om Vranum Bakkehus
  Fondens bestyrelse m. fl.

Udpeget af FDF Viborg 1. kreds:

    1. Poul Sjørup, Almind (bestyrelsesformand)
    2. Mogens Madsen, Viborg
        Suppleant: Gitte Graversen Hermann, Viborg

Udpeget af FDF Samvirket, Viborg:

    1. Egon Christensen, Viby J (kasserer)
    2. Line Sjørup Hansen, Viborg
        Suppleant: Bjørn Nysum, Viborg

Udpeget advokatmedlem:

   
1. Sven Aage Pedersen, Birgittelyst (sekretær)
________________

Lejrens inspektør:

   
Jes Serup, Viborg
Fra starten
(1936-1948)
Indlæg af Olaf Nedergaard
i jubilæumsskriftet
"Drengedage" 1908-1958
Moderne tider
(2008-2013)
tekst: Egon Christensen
Det "nye" Vranum
(1948-2008)
Indlæg af Jes Serup
i Viborg FDFs
jubilæumsskrift i 2008
Om os
Julemanden flytter ind (2017-18)
Vranum Bakkehus omdannes til filmstudio